Voorbereiden op het afscheid

Wanneer het einde van het leven daadwerkelijk onder ogen gezien moet worden, verandert het hele leven van perspectief. Of het uw eigen levenseinde betreft of dat van een geliefde; het confronteert u met gedachten of vragen over een afscheid. Het kan zijn dat u er behoefte aan heeft van tevoren zaken te regelen omdat u dat rust geeft en u of uw nabestaanden zich op het afscheid kunnen voorbereiden.

Met uw vragen en wensen kunt u bij De Varenhof terecht; wij staan u ook terzijde bij de voorbereiding. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen: 0341-554080

Na de uitvaart herneemt het leven zijn loop en moet u verder na het verlies. Wij realiseren dat dit moeilijk voor u kan zijn. Daarom biedt De Varenhof professionele nazorg aan nabestaanden aan.  Rond de 6e of 7e week na de uitvaart neemt onze nazorgconsulente contact op om te horen hoe het met u gaat. Indien gewenst is een persoonlijk gesprek mogelijk.

Persoonlijk uitvaart rapport

Praten over de dood is niet makkelijk. Het gebeurt dan ook regelmatig dat nabestaanden geen idee hebben hoe de uitvaart moet worden ingevuld. En hoe is het financieel geregeld? Om onze leden en hun naasten van dienst te zijn, hebben wij het Persoonlijk Uitvaartrapport ontwikkeld.

Het Persoonlijk Uitvaartrapport is een naslagwerk met informatie rond het levenseinde en de uitvaart voor al onze leden. Het rapport helpt bewust na te denken over de uitvaart. De persoonlijke wensen zijn in dit rapport verwoord en er wordt gekeken of de (uitvaart)voorzieningen – zoals de verzekeringen, deposito’s en financiële situatie – toereikend zijn om de uitvaart volgens deze persoonlijke wensen te kunnen verzorgen.

Voor nabestaanden

Het Persoonlijk Uitvaartrapport is ook bestemd voor de naasten van de leden. Dankzij dit rapport zijn zij op de hoogte van de belangrijkste wensen van hun overleden dierbare. Bovendien verschaft dit rapport duidelijkheid over de wijze waarop de uitvaart kan worden gefinancierd. En het belangrijkste: nabestaanden weten dat zij de uitvaart niet alleen hoeven te regelen. Wij staan hen met raad en daad terzijde..

 

Werkwijze

Om het rapport op te kunnen stellen, gaat uitvaartconsulent Henk Velthuyzen ieder lid benaderen voor een gesprek. Tijdens het vraaggesprek wordt informatie verzameld dat wordt verwerkt in een keurig bewaardocument. Wanneer tijdens het gesprek duidelijk wordt dat er nog zaken moeten worden geregeld om een goed verzorgde uitvaart te kunnen waarborgen, kan de uitvaartconsulent direct helpen.

 

Voor nieuwe leden

Het Persoonlijk Uitvaartrapport wordt opgesteld voor alle leden. Wanneer u zich als nieuwe lid aanmeldt, dan zullen wij ook voor u een Persoonlijk Uitvaartrapport opstellen. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Testament

In een wilsbeschikking of een testament wordt bepaald wat er na het overlijden gedaan moet worden en door wie. Het geeft nabestaanden houvast bij het verzorgen van uw uitvaart en de verdeling van uw nalatenschap.
De wilsbeschikking moet met de hand zijn geschreven en zijn voorzien van datum en handtekening. Het origineel bewaart u zelf. De kopie stuurt u naar een nabestaande, De Varenhof of uitvaartverzekering waar u eventueel uw uitvaart heeft ondergebracht.

Voor een testament gaat u naar een notaris. Bij de notaris is het ook mogelijk de nalatenschap en eventuele voogdij te registreren. Hij adviseert u en regelt de naleving van het testament.

U kunt bij een wilsbeschikking of testament denken aan:

  • Hoe u uw begrafenis of crematie geregeld wilt zien

  • Wilt u opgebaard worden

  • Wie de uitvaart moet regelen

  • Waar belangrijke papieren, sleutels en dergelijke te vinden zijn

  • Wie bij de uitvaart aanwezig mogen zijn

  • Of u al in het bezit bent van een graf

  • Waar u begraven of gecremeerd wilt worden

  • Uw wensen over de inhoud van de rouwkaart of advertentie

  • De tekst voor het gedenkteken

Laatste levensfase

Steeds vaker denken mensen na over hun laatste afscheid en hebben ze er behoefte aan daar zelf vorm aan te geven of dat samen met de naastbetrokken familie te doen. Het kan rust geven om deze laatste wensen te bespreken met degene die straks de uitvaart zal regelen en uitvoeren en te weten dat uw afscheid in betrokken en respectvolle handen is.
Onze uitvaartverzorgers staan u graag terzijde bij al uw vragen of wensen rondom uw eigen afscheid of dat van uw geliefde.

Wilt u meer weten?

Verstuur onderstaande formulier ingevuld in en
wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Verstuur uw vraag