Na een overlijden

Bij een overlijden moet er ineens veel gebeuren. Dan is het een grote steun wanneer iemand met deskundigheid, ervaring en zorg u bij staat.
De Varenhof neemt u het vele werk rond het afscheid van uw naaste uit handen. We geven advies, regelen praktische zaken en verlenen begripvolle hulp. In alle rust en met geduld bespreken we hoe u het afscheid vorm wilt geven. Desgewenst nemen we de complete organisatie op ons, inclusief aangifte bij de burgerlijke stand, levering van de uitvaartkist, de laatste verzorging, de opbaring, verzorgen van rouwdrukwerk, plaatsen van overlijdensadvertenties, etc.

Ongeacht waar u verzekerd bent, en of u wel of geen lid bent van onze uitvaartvereniging, helpt De Varenhof u graag dit definitieve afscheid voor te bereiden en in stijl te laten plaatsvinden.
Ook na de uitvaart blijft u nog bij ons in beeld, zo verzorgen wij voor u de afwikkeling van uitvaartverzekeringen en dergelijke. Verder biedt De Varenhof professionele nazorg aan: een week of zes na de uitvaart, wanneer de impact van het verlies zich begint af te tekenen, neemt onze nazorgconsulente contact op en kan desgewenst een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek.

Wat moet er direct gebeuren?

Als een dierbare is overleden moet u veel regelen.

Zaken die u direct moet doen en nagaan:

  • arts waarschuwen i.v.m. verklaring van overlijden;

  • nagaan of er een testament en/of een codicil is (de overledene kan beschikkingen hebben getroffen omtrent de uitvaart);

  • contact opnemen met de uitvaartverzorger van De Varenhof (tel. 0341-562210);

  • nagaan of er een uitvaart- of levensverzekering is.

Nadat u een arts heeft gewaarschuwd, belt u onze uitvaartverzorger. We zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0341 562210.

U maakt een afspraak om de uitvaart te bespreken. In een vraaggesprek neemt de uitvaartverzorger in alle rust de wensen en mogelijkheden met u door. Onze uitvaartverzorgers zijn professioneel, deskundig en ervaren. Uw wensen staan centraal. De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en een kostenbegroting wordt met u besproken.
Na dit gesprek treft de uitvaartverzorger de nodige voorzieningen en voorbereidingen. In de dagen hierna zal de uitvaartverzorger regelmatig contact met u hebben om de details voor de uitvaart met u af te stemmen.

Wanneer een dierbare is overleden moeten personen en instanties geïnformeerd worden. Op de pagina ‘Na de uitvaart‘ vindt u hiervoor een checklist.

Laatste verzorging

Wanneer uw naaste thuis is overleden, zal de uitvaartverzorger met u overleggen hoe de laatste verzorging wordt geregeld. De Varenhof heeft hiervoor professionele medewerkers in dienst die het afleggen, zoals de laatste verzorging ook wel wordt genoemd, uitvoeren. U kunt zelf desgewenst helpen om deze laatste verzorging te geven.

Wanneer uw naaste in een hospice of verzorgingstehuis is overleden, wordt de laatste verzorging door het zorgpersoneel gedaan. Ook dan kunt u hierbij aanwezig zijn en helpen.

Het lichaam wordt gewassen en de overledene krijgt de kleding aan die u hiervoor heeft uitgekozen.
Ook is balsemen mogelijk, bijvoorbeeld wanneer er langere tijd nodig is tussen het overlijden en de uitvaart. Het lichaam wordt dan geconserveerd, waardoor de ontbinding wordt uitgesteld.

Begraven, cremeren, of..

Bij het regelen van een uitvaart is één van de eerste keuzes die voor een begrafenis of een crematie. Soms is deze bij leven al gemaakt, maar soms ook niet en moeten de nabestaanden hierover beslissen. De keuze hangt vaak af van levensovertuiging of persoonlijke voorkeur. 

Als gekozen wordt voor begraven, dan is er een plek om naar toe te gaan, om te gedenken. Op die plek kan de naam van de overledene worden vereeuwigd op een zelf te kiezen grafmonument, eventueel voorzien van een persoonlijke tekst. 

Na een crematie zijn er diverse mogelijkheden voor het bewaren van de as, zoals een urn, of een sieraad. De as kan worden verstrooid, bijgezet of worden begraven.  

Aan begraven zijn wat hogere kosten verbonden dan aan een crematie.

Opbaring

In het eerste contact met de uitvaartverzorger van De Varenhof wordt besproken of en hoe de opbaring zal zijn. Wordt het lichaam in een kist gelegd? De Varenhof levert keuze uit diverse modellen. Opbaring kan ook thuis op een bed, in dat geval wordt het lichaam op een later moment in een kist gelegd of in een lijkwade gewikkeld. Bij een opbaring thuis verzorgt De Varenhof de benodigde apparatuur en decoraties.

Ook wordt besproken wat de plek van de overledene zal zijn tot de uitvaart.

De Varenhof beschikt over twee prachtige, sfeervolle en volledig geoutilleerde familiekamers. De kamers hebben elk een eigen entree waarvoor u een sleutel krijgt. Het is een kleine huiskamer met een kleine keuken, garderobekast en een toilet. Hier kan in alle rust en beslotenheid, op persoonlijke wijze afscheid worden genomen van de overledene.
De familiekamers vormen een volwaardig alternatief voor opbaring thuis. Familie en vrienden kunnen op elk gewenst moment komen en gaan wanneer u hen de beschikking geeft over de sleutel. Ook de voorbereidingen voor de uitvaart, zoals het sluiten van de kist, kunnen in alle rust in de familiekamer op De Varenhof worden gedaan.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de familiekamers, neem dan gerust contact op met ons op, tel 0341 554080.

Wilt u meer weten?

Verstuur onderstaande formulier ingevuld in en
wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Verstuur uw vraag