Na de uitvaart

Na een uitvaart komt er veel op u af.  Er moeten veel zaken worden geregeld. In de checklist op deze pagina kunt u lezen waar u daarbij zoal aan moet denken.  

Misschien wilt u na een aantal weken bedankkaartjes versturen of een advertentie plaatsen voor de belangstelling die u hebt ervaren bij het overlijden en de uitvaart. Met onze professionele ontwerp- en printapparatuur kunnen wij uw bedankkaarten naar uw eigen wensen vormgeven.

Na de uitvaart herneemt het leven zijn loop en moet u verder na het verlies. Wij realiseren dat dit moeilijk voor u kan zijn. Daarom biedt De Varenhof professionele nazorg aan nabestaanden aan.  Rond de 6e of 7e week na de uitvaart neemt onze nazorgconsulente contact op om te horen hoe het met u gaat. Indien gewenst is een persoonlijk gesprek mogelijk.

Wat te regelen, checklist

Een aantal zaken moet al snel na de uitvaart worden geregeld; andere kunnen wat later opgepakt worden. Hieronder vindt u de checklist.

Vlak na de uitvaart (voor zover van toepassing):

 • Verklaring van erfrecht/executele laten opstellen met eventueel boedelvolmacht
 • Banken op de hoogte stellen
 • Via verklaring van erfrecht nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen regelen; bankrekeningen eventueel opheffen of op andere naam laten overschrijven; nog lopende betalingen doen
 • Werkgever en/of uitkeringsinstantie op de hoogte brengen en overlijdensuitkeringen aanvragen(aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huursubsidie aanvragen
 • Pensioen aanvragen
 • Alle instanties waar de overledene geregistreerd staat informeren over het overlijden (bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen/zorgverzekeraars)

Binnen enkele maanden (voor zover van toepassing):

 • Voogdij regelen; kinderbijslag, kinderopvang of gezinshulp aanvragen; overheid infomeren i.v.m. studiefinanciering

 • Automatische afschrijvingen, creditcards inventariseren en zo nodig opzeggen

 • Banksaldo’s inventariseren per overlijdensdatum

 • Lopende schulden (belastingschuld, hypotheekschuld, uitvaartkosten etc.) inventariseren

 • (in)boedel inventariseren en zo nodig laten taxeren

 • Verzekeringsuitkeringen innen (evt. aflossen van hypotheekverplichtingen)

 • Bankkluis openen, eventueel legen en opzeggen

 • Effectendepots nagaan en beheer van onroerend goed en effecten regelen

 • Overgaan tot verdeling van de boedel (na aangifte successierechten)

Nazorg

Na de uitvaart krijgt rouw een nieuwe betekenis; de impact van het verlies begint door te dringen. Praktische zaken moeten worden geregeld, maar ook komt het besef dat het afscheid onomkeerbaar is en het kan confronterend zijn dat uw geliefde niet meer aanwezig is in uw dagelijkse leven. Een werkelijkheid die soms moeilijk te aanvaarden is en dan kan het zwaar vallen de draad van het leven weer op te pakken, juist omdat ook de belangstelling van de omgeving vaak weer wat afneemt.

Om u bij te staan in deze periode, biedt De Varenhof professionele nazorg aan nabestaanden aan. Zo’n 6 à 7 weken na de uitvaart neemt onze nazorgconsulente Eva Meter contact op en kunt u – indien gewenst – een afspraak met haar maken voor een persoonlijk gesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Rouw- en bedankdrukwerk

De Varenhof beschikt over professionele ontwerp- en printapparatuur om rouwkaarten en bedankkaarten te verzorgen.
Er is een uitgebreid assortiment waarin u altijd een passend ontwerp zult kunnen vinden en indien gewenst kan worden voorzien van uw eigen aangeleverde of gewenste afbeeldingen.

Grafbedekking

Enige tijd na de begrafenis komt de keuze van de grafbedekking. Dat is een persoonlijke keuze, afhankelijk van smaak en wensen t.a.v. het onderhoud. Voor het plaatsen van een grafmonument is een vergunning nodig van de gemeente of de kerk als die eigenaar is van de betreffende begraafplaats.
Onze uitvaartverzorgers kunnen met u meedenken over de keuze en eventueel de vergunning voor u aanvragen.

Asverstrooiing, bijzetting

Vanaf 30 dagen na de crematie ontvangt u bericht dat de urn met as opgehaald kan worden in het crematorium. De as kan thuis bewaard worden in een asbus of in sier-urn waar een ruim assortiment aan keuzes te vinden is. Ook is het mogelijk een deel van de as te bewaren in persoonlijke sieraden. De asbus of urn kan ook worden geplaatst in een columbarium (urnenmuur) of bijgezet worden in een bestaand eigen graf.

Jaarlijkse herrineringsmiddag

Ieder najaar in november organiseert De Varenhof een herdenkingsmiddag in de aula van ons uitvaartcentrum, ter nagedachtenis aan de overledenen van wie De Varenhof de uitvaart in het afgelopen jaar heeft verzorgd.

Na inleidende woorden worden onder begeleiding van passende muziek hun namen genoemd, waarna de nabestaanden, die persoonlijk voor deze herdenking worden uitgenodigd, een kaars voor hun geliefde aan kunnen steken.

Ook bestaat de mogelijkheid een door De Varenhof ter beschikking gestelde roos te brengen naar het graf, wanneer de begrafenis op de naastgelegen begraafplaats heeft plaatsgevonden, anders neemt men de roos mee naar huis met de kaars met daarop de naam van de overledene.

Wilt u meer weten?

Verstuur onderstaande formulier ingevuld in en
wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Verstuur uw vraag