Memorialdag

Ieder najaar in november organiseert De Varenhof een herdenkingsmiddag in de aula van ons uitvaartcentrum, ter nagedachtenis aan de overledenen van wie De Varenhof de uitvaart in het afgelopen jaar heeft verzorgd.